Piet Calis

Piet Calis

Literatuurhistoricus Piet Calis (1936) is vooral bekend geworden door zijn ‘verborgen’ geschiedenis van de literaire tijdschriften tussen 1941 en 1951: Het ondergronds verwachten (1989), Speeltuin van de titaantjes (1993), De vrienden van weleer (1999) en Het elektrisch bestaan (2001). Hij is een van de auteurs van het literatuurboek Het spel en de knikkers en schreef Onze literatuur tot 1916 en Onze literatuur vanaf 1916. In 2008 maakte deze kenner van de moderne literatuur een uitstapje naar vervlogen tijden met zijn prachtige biografie over Vondel. In 2010 verscheen Venus in minirok. Seks in de literatuur na 1945, twee jaar later gevolgd door Literaire vriendschappen en andere misverstanden

Mogelijkheden

Piet Calis is een van de bekendste literatuurhistorici van Nederland en kan uitgebreid en boeiend over onze literaire geschiedenis vertellen.

Vraag informatie aan
Vondel

Een indrukwekkende biografie van Nederlands grootste dichter. In Vondel. Het verhaal van zijn leven (1587-1679) wordt de grote Nederlandse dichter midden in de zeventiende eeuw geplaatst: in het Amsterdam dat in verbluffend korte tijd uitgroeide tot de commerciële metropool van Europa en tegen de achtergrond van de Tachtigjarige Oorlog waarin de Nederlandse Republiek na een moeizame strijd haar onafhankelijkheid veroverde. Meer dan welke andere Nederlandse dichter in de Gouden Eeuw heeft Joost van den Vondel deelgenomen aan de politieke en godsdienstige strijd in een samenleving die worstelde met haar identiteit. Naast Vondels onvergetelijke verzen waarin hij uiting gaf aan de meest intieme emoties, zoals in het beroemde gedicht over de dood van zijn dochtertje, hielden ook de grote politieke strijdvragen van zijn tijd hem intens bezig. De talloze pamfletten die tegen hem gepubliceerd werden en die in dit boek de revue passeren, laten zien hoe hij in zijn gevecht om geestelijke vrijheid meermalen ook persoonlijk gevaar liep. Een belangrijke plaats in deze indrukwekkende biografie neemt ook Vondels toneelwerk in. Met de standpunten die hij in zijn toneelstukken aan de orde stelde, speelde hij een opvallende rol in de publieke discussies die ten slotte het gezicht van het toenmalige Nederland bepaalden. In Vondel. Het verhaal van zijn leven schildert Piet Calis op meesterlijke wijze het leven in de zeventiende eeuw en dat van Vondel in het bijzonder.

Venus in minirok

‘Alles zoop en naaide,’ schreef de jonge dichter Remco Campert over de zomer van 1945 in zijn gedicht ‘Niet te geloven’, dat in de jaren zestig geweerd werd van de brave vaderlandse tv-schermen. De volgende dagen wrongen de kranten zich in allerlei bochten om het omstreden n-woord maar niet te hoeven afdrukken. Eén weekblad gaf het ten slotte weer met een drietal puntjes. Dit boek gaat over die puntjes.

In Venus in minirok. Seks in de literatuur na 1945 laat Piet Calis, specialist op het gebied van de moderne literatuur, zien hoe de grote veranderingen die Nederland en Vlaanderen in de afgelopen vijfenzestig jaar op erotisch gebied hebben doorgemaakt, hun weerslag vonden in de literatuur. Calis schetst de ontwikkelingen met treffende, soms hilarische  fragmenten en heldere analyses; hij was getuige van die ontwikkelingen en dat maakt Venus in minirokeen zeer persoonlijk boek.

Literaire vriendschappen en andere misverstanden

In Literaire vriendschappen en andere misverstanden geeft Piet Calis een boeiend portret van onze literaire wereld. Hij haalt kleurige herinneringen op aan de schrijvers die hij tegenkwam en aan wat ze hem in de loop der jaren hebben toevertrouwd. Willem Elsschot, Jan Hanlo, Godfried Bomans, Willem Frederik Hermans, Hugo Claus en nog vele anderen, vaak nog helemaal in de roes van hun pas gepubliceerde werk, vertellen hier openhartig over hun passies, teleurstellingen en over het eindeloze avontuur van het schrijven.