Sander Bax

Sander Bax

Sander Bax (1977) werkt als universitair docent literatuurwetenschap,  cultuurgeschiedenis en vakdidactiek Nederlands bij het departement cultuurstudies van de faculteit geesteswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. In 2007 promoveerde hij met zijn proefschrift De taak van de schrijver. Het poëticale debat in de Nederlandse literatuur, 1968-1985. Hij schrijft onder meer voor Ons erfdeel, PoëziekrantyangnYTrouw en De Leeswolf. Daarnaast is hij redacteur van het Kritisch Literatuur Lexicon en Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

 

MOGELIJKHEDEN

Sander Bax geeft lezingen en interviews over moderne Nederlandse Letterkunde (negentiende en twintigste eeuw). Door zijn werk als docent kunnen de onderwerpen variëren van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde, de huidige stand van zaken en letterkunde in het onderwijs. Daarnaast is hij een groot kenner van het werk van Harry Mulisch, waar hij uitgebreid over kan vertellen. Een enthousiaste een veelzijdige spreker voor alle doelgroepen.

Vraag informatie aan